BYLYMSEL PROGRAM

 

I. ULUSAL HALK SADLIDI HEM?YRELYDY KONGRESY
18 HAZYRAN 2015 PER?EMBE
20 MAYIS AMFYSY

08:00-09-00

KONGRE KAYIT

09:00-10:00

 

Açyly? Konu?malary/Protokol Konu?malary

Prof. Dr. Ayla Bayyk TEMEL (Kongre Ba?kany)

Prof. Dr. Süheyla Altu? ÖZSOY (Kongre Ba?kany)

Prof Dr. Ynci EREFE (Kongre Onursal Ba?kany)

Prof. Dr. Ayfer KARADAKOVAN (Kongre Onursal Ba?kany , E.Ü. Hem?irelik Fakültesi Dekany)

Prof. Dr. Cande?er YILMAZ (Kongre Onursal BA?kany ), (Ege Üniversitesi Rektörü) (Arzu buyurduklary takdirde)

Müzik Dinletisi- Korneanyn Sesi Grubu

Sait EDRYLMEZ , Özgün DÜZGÜN , Cem CANSIZ

10.00-10.30

KAHVE ARASI

10.30-11.30

 

Panel

DEDY?EN TOPLUMSAL YAPI, SADLIK VE HALK SADLIDI HEM?YRELYDY

Oturum Ba?kanlary: Prof. Dr. Ynci EREFE, Prof. Dr. Reyhan UÇKU

1.Türkiye’nin de?i?en toplumsal yapysy,

Konu?macy: Prof. Dr. Melek GÖREGENLY

2.Türkiye’nin de?i?en toplumsal yapysynyn sa?ly?a yansymasy

Konu?macy: Prof. Dr. Bülent KILIÇ

3.Türkiye’nin de?i?en sa?lyk gereksinimleri ve halk sa?ly?y hem?ireli?i

Konu?macy: Doç. Dr. Rabia Hacyhasano?lu A?ILAR

11.30-12.30

 

Panel

ULUSAL SADLIK POLYTYKALARI, BYRYNCY BASAMAK SADLIK HYZMETLERY VE HEM?YRELYK

Oturum Ba?kanlary: Prof. Dr. Ayla BAYIK TEMEL, Prof. Dr. Aliye MANDIRACIODLU

1. Ulusal sa?lyk politikalarynyn sa?lyk hizmetlerine etkisi

Konu?macy: Prof. Dr. Ahmet SALTIK 

2.Ulusal sa?lyk politikalarynyn hem?irelik mesle?ine etkisi

Konu?macy: Doç. Dr. Aynur Uysal TORAMAN

12.30-13.30

ÖDLE YEMEDY

13.30-14.30

 

Panel

SADLIKTA E?YTSYZLYKLER VE HALK SADLIDI HEM?YRELYDY

Oturum Ba?kanlary:  Prof. Dr. Ümit SEVYD, Prof. Dr. Meltem ÇYÇEKLYODLU

1.Ülkemizde sa?lykta e?itsizlikler

Konu?macy:  Prof. Dr. Zuhal BAHAR

2.E?itsizliklerle mücadelede halk sa?ly?y hem?iresinin sorumluluklary

Konu?macy: Doç. Dr. Belgin AKIN

14.30-15.30

 

Panel

SOSYAL HAREKETLYLYK, YEREL YÖNETYMLER VE SADLIK HYZMETLERY

Oturum Ba?kanlary: Prof. Dr. Nursen NAHCYVAN, Prof. Dr. Ay?e BE?ER                                         

1. Göçün toplum sa?ly?y üzerine etkileri ve toplum sa?ly?y merkezlerinin sorumluluklary

Konu?macy: Dr. Birgül Yetkiner DURNA

2. Göç olgusunda yerel yönetimlerin çözüm yakla?ymy

Konu?macy: Dr. Nurcan ÇAKIR

3. Sosyal hareketlilikte güncel bir örnek: Türkiye'deki Suriyeliler

Konu?macy: Ar?. Gör. Cansu Akba? DEMYREL

4. Suriyeli mültecilere yönelik sunulan sa?lyk hizmetleri

Konu?macy: Hem. Sacide ?ENER

 

15.30-16.00

KAHVE ARASI

16.00-17.00

 

Panel                                                  

HALK SADLIDI HEM?YRELYDY EDYTYMY

Oturum Ba?kanlary: Prof. Dr. Gülümser KUBYLAY, Doç. Dr. Gülnaz  KARATAY

1.Halk sa?ly?y hem?ireli?i lisans e?itiminin de?i?en toplumsal yapyya uygunlu?u

Konu?macy: Prof. Dr. Ay?e BE?ER

2.Halk sa?ly?y hem?ireli?i lisansüstü e?itiminin de?i?en toplumsal yapyya uygunlu?u

Konu?macy: Prof. Dr. Nursen NAHCYVAN

17.00-18.00

 

Sözel Bildiri  Oturumu

Oturum Ba?kanlary:

Doç. Dr. Medine Çaly?kan YILMAZ

Doç. Dr. Melek Nihal ESYN

Sözel Bildiri Oturumu

Oturum Ba?kanlary:

Doç. Dr. Dilek ÖZMEN

Doç. Dr. Selma ÖNCEL

19.00-20.00

AÇILI? KOKTEYLY

 

I. ULUSAL HALK SADLIDI HEM?YRELYDY KONGRESY
19 HAZYRAN 2015 CUMA

20 MAYIS AMFYSY

09.00-10.00

 

Konferans Oturum Ba?kany: Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM

“Türkiye’de sa?lyk örgütlemesi içinde halk sa?ly?y hem?irelerine yönelik istihdam politikasy ve halk sa?ly?y hem?iresinden beklentiler”

Konu?macy: Prof. Dr. Yrfan ?ENCAN

10.00-10.30

KAHVE ARASI

10.30-11.30

 

Panel

HALK SADLIDI HEM?YRELYDY UZMANLIK ALANLARI VE GÖRÜNÜRLÜDÜ

Oturum Ba?kanlary:

Prof. Dr Zuhal BAHAR

Doç. Dr. Gülbu TANRIVERDY

1.Halk sa?ly?y hem?ireli?i uzmanlyk  alanlarynyn dünyadaki durumu

Konu?macy: Prof. Dr. Sebahat GÖZÜM

2.Halk sa?ly?y hem?ireli?i uzmanlyk  alanlarynyn ülkemizdeki durumu

Konu?macy: Doç. Dr. M. Nihal ESYN

3.Ülkemizde hem?irelik uzmanlyk alanlary sertifikasyon süreci

Konu?macy: Tülay DEMYRTA?

Sözel Bildiri Oturumu

Oturum Ba?kanlary:

 

DOÇ. DR. Belgin AKIN

Doç. Dr. Rabia Hacyhasano?lu A?ILAR

11.30-12.30

 

Panel

HALK SADLIDI HEM?YRELERYNYN GÜCÜ VE SESY

Oturum Ba?kany: Prof. Dr. Ayfer TEZEL

1.Ülkemizde birinci basamak sa?lyk hizmetlerinde hem?irenin gücü

Konu?macy: Doç. Dr. Sultan AYAZ

2.Halk Sa?ly?y Hem?ireli?inin güçlenmesinde Mesleki Örgütlenme ve izlenecek politik yollar

Konu?macy: Doç. Dr. Ylknur Aydyn AVCI

3.Ö?renci Hem?irelerde Politik Farkyndalyk Yaratma

Konu?macy: Ö?r. Gör. F.Özlem ÖZTÜRK

12.30-13.30

ÖDLE YEMEDY

13.30-14.30

 

Panel

HALK SADLIDI HEM?YRELYDYNDE YYY UYGULAMALAR

Oturum Ba?kanlary: Prof. Dr. Süheyla ÖZSOY, Doç. Dr. Yeter KYTY?

1.Ülkemizde halk sa?ly?y hem?ireli?i alanynda üretilen bilimsel bilginin de?erlendirilmesi

Konu?macy: Doç. Dr. Selma ÖNCEL

2.Kanyttan eyleme: Dünyada halk sa?ly?y hem?ireli?i uzmanlyk alanlaryndan ülke örnekleri

Konu?macy: Doç. Dr. Dilek ÖZMEN

14.30-15.00

 

Konferans

Oturum Ba?kany: Prof. Dr. Nimet KARATA?

1.Halk sa?ly?y hem?ireli?i felsefesi ile  “hem?ire olmak”

Konu?macy: Doç. Dr. ?afak DADHAN

15.00-15.30

KAHVE ARASI

15.30-16.30

 

 

 

Panel

BYRYNCY BASAMAK SADLIK HYZMETLERYNDE ÇALI?MA ORTAMI VE Y? GÜVENLYDY

Oturum Ba?kanlary: Prof. Dr. Alp ERGÖR, Hem. Süheyla Güngör NERGYZ

1. Hem?ire gözüyle çaly?ma ortamy

Konu?macy: Hem. Feden TÜRKYILMAZ

2. Aile hekimi gözüyle çaly?ma ortamy

Konu?macy: Dr. Ay?egül KABANLI

3.Birinci basamak sa?lyk hizmetlerinde i? güvenli?i

Konu?macy: Hem. Leyla VATANSEVER

Sözel Bildiri Oturumu

Oturum Ba?kanlary:

Doç. Dr. Melek ARDAHAN

Doç. Dr. Naile BYLGYLY

 

16.30-17.00

Kongre Bildirgesi ve Kapany?

 

I. ULUSAL HALK SADLIDI HEM?YRELYDY KONGRESY
20 HAZYRAN 2015 CUMARTESY

 

SOSYAL PROGRAM:

Bergama Ören Yerleri Gezisi

Geziye katylacak konuklaryn “MÜZE KART” temin etmeleri önemle rica olunur”

Bergama Gezisi 75 ki?i ile synyrlydyr. Katylym ücreti 50 TL’dir. Gezi programy katylym ücreti; ula?ym ve ö?le yeme?ini kapsamaktadyr. Ücrete,  ören yerleri giri?i dahil de?ildir.

SON KAYIT : 01 HAZYRAN 2015

 

 

 

Corona (Koronavirüs) ve hamilelik Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Hamilelik Haftasy Hesaplama Kyvyrcyk saç modelleri Kyvyrcyk saç modelleri hakkanyda yazylar Protez Saç Dukan Diyeti Göbek eritme Göbek eritme York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.