DAVET

SEMPOZYUM BYLYDYRY KYTABINI YNDYRMEK YÇYN TIKLAYINIZ.

 

De?erli Ebe/Hem?ire Arkada?larymyz;

Hasta sa?altymy konusunda ki  ba? döndürücü geli?meler; özellikle tybbi uygulamalaryn bir ekip halinde sunulmasyna ve belli alanlarda daha yo?un çaly?maya  ikincil olarak gerçekle?mektedir.  Bu ba?lamda gerek dünyada ve gerek  ülkemizde   ‘ürojinekoloji’ artyk özgün te?his ve tedavi tekniklerinin yeniden ?ekillendi?i bir typ uygulama alany olarak kar?ymyza çykmaktadyr.

Ürojinekoloji’nin  bu hyzly de?i?imine tanyk olmak, yeni bilgilerle donatylmak ve güncellenmek için sizi 1.  Ürojinekoloji Hem?ireli?i  Sempozyumu’na  davet ediyoruz.

Ürojinekoloji’nin ülkemizdeki öncülerinin katky sunaca?y sempozyumumuz, didaktik yapysy  ve özenle seçilmi? konu ba?lyklary ile sadece e?itici olmakla kalmayacak ayny zamanda ülkemizin dört bir yanyndan  katylan arkada?larymyz arasynda dostluk köprülerinin  kuruldu?u;   kar?ylykly bilgi ve tecrübelerin   payla?yldy?y  keyifli bir ortam olacaktyr.

Sa?lykla kalyn….  

Kongre E?ba?kanlary

Dr. Zehra GENÇEL EFE - Doç. Dr. A. Akyn SYVASLIODLU