DAVET YAZISI

Sempozyum foto?raflary için tyklayyn

De?erli Meslekta?larymyz,

Yki yylda bir  düzenledi?imiz  “ VI.Y?itme Cihazlary ve Implantlar Sempozyumu” nun 20-22 Aralyk 2013 tarihleri arasynda Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde  düzenlenece?ini sizlere iletmek istiyoruz.

Amacymyz i?itme cihazlary ve implantlar konusundaki son bilgileri ve geli?meleri sizlerle payla?maktyr. Sempozyumda yer almasyny planlady?ymyz konular davetli konu?macylarymyz tarafyndan detayly olarak i?lenecek sizlerin sa?lady?y katkylarla zenginle?ecektir. Yki gün sürecek bilimsel sunumlar ve kurslar aracyly?y ile Y?itme cihazy ve implantlar hakkynda temel bilgilerin en iyi ?ekilde anla?ylmasyny sa?larken, bir taraftan da son geli?melerin klinikte ve ara?tyrmalaryn planlanmasynda   kullanymy  ile ilgili bilgi ve becerimizi arttyrmayy hedefliyoruz. 

Bu sempozyum konu ile ilgili çaly?anlaryn ve sektör temsilcilerinin ileti?imlerini geli?tirmek, birbirlerini anlamak, ortak çaly?malar düzenlemek için bir araya  getirecek bir toplanty olacaktyr.

Sempozyumda uluslararasy ve ulusal düzeyde çok de?erli konunun uzmanlarynyn  deneyimlerinden yararlanabilece?imiz  zengin bir bilimsel program hazyrlanmy?tyr. Bilgilerini güncellemek ve yükseltmek isteyen  tüm meslekta?larymyz  için önemli bir fyrsat olaca?yny umuyoruz.

Sempozyuma katylymynyzdan, bilgi ve deneyimlerinizi payla?manyzdan onur ve mutluluk duyaca?yz.

Saygylarymyzla...

Dr. Mehmet Ak?it  Dr. Gonca Sennaro?lu 
Odyoloji-Konu?ma- Ses
Uzmanlary Derne?i Ba?kany
Hacettepe Üniversitesi Sa?lyk Bilimleri
Fakültesi Odyoloji Bölüm Ba?kany

 

 

 

 

 

 

Güncel Bilgiler
KAYIT KONAKLAMA
KAYIT & KONAKLAMA ÜCRETLERY - MÖVENPYCK HOTEL ANKARA Sempozyum ve Kurs Kayyt + Konak... Devamy için tyklayynyz
DÜZENLEME KURULU
Sempozyum Ba?kany DR.MEHMET AK?YT DÜZENLEME KURULU DR.GONCA SENNARODLU DR.AHMET ATA? ... Devamy için tyklayynyz
DAVET YAZISI
De?erli Meslekta?larymyz, Yki yylda bir düzenledi?imiz " VI.Y?itme Cihazlary ve Implantl... Devamy için tyklayynyz
YLETY?YM
Bilimsel Sekreterya DOÇ. DR. ESRA YÜCEL UZM. ODY. EYÜP KARA UZM. ODY. FYLYZ ASLAN... Devamy için tyklayynyz
Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.