Lütfen Facebook grubumuzu be?enin,
En güncel bilgilere sahip olun...

Dalyan Tekne Turu (Ücret: 50 TL)

Tekne Turu Programy
Dalyan limanyndan hareket
Dalyan Çamur banyosu Kaplycalary mola
Kaunos Kral mezarlarynda  foto?raf çekme

Kanal kenaryndaki Restaurantta ö?le yeme?i molasy
Kaunos Atik kentine yürüyü?
Dalyan kanalynda tekne gezisi
Dalyan Iztuzu Plajynda mola
Dalyan limanyna Dönü?

Tekne turuna katylmak için lütfen burayy tyklayarak formu doldurunuz

 

BYLDYRY GÖNDERYMY

Bildiri son gönderim tarihi :   BYLDYRY GÖNDERYMY SONA ERMY?TYR 15 EYLÜL 2015  

BYLDYRYLER POSTER VE SÖZEL OLARAK SUNULACAKTIR.

Bildiri gönderimleri web sitesi üzerinden online olarak yapylacaktyr,

Bildiri göndeririken dikkat edilmesi gerekn hususlar altta belirtilmi?tir;

Genel Ylkeler:

                - Bildiriler yalnyzca Kongre web sayfasy üzerinden online bildiri gönderim sisteminden kabul edilecek, posta ya da faks ile yollanan bildiriler de?erlendirmeye alynamayacaktyr.

             - Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alyndy?y iletilecektir.
 
             - Gönderilen Özetler, kongre bilim kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafyndan de?erlendirilecek; bildirilerin kongre’ de bildirilmesinin uygunlu?u ile kabulune ve sunum ?ekline Bilim Kurulunca karar verilecektir.
 
             - Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazaryn kongreye kayyt yaptyrmasy zorunludur.
 

Poster Bildiri Özellikleri:

- Bildirilerinin poster olarak kabul edildi?i kendilerine iletilen katylymcylar, kongre düzenleyicileri tarafyndan kendilerine iletilen zaman ve yerde posterlerini sergilemek üzere ba?vuracaklardyr.

- Posterlerin yapy?tyrylabilmesi için yardym kongre düzenleyicileri tarafyndan sa?lanacaktyr

- Posterler iki metreden rahatça okunabilecek ?ekilde, mümkünse grafik ya da ?ekil a?yrlykly ve ilgi çekecek ?ekilde hazyrlanmalydyr.

- Uzun kenary dü?ey eksende olacak ?ekilde 70cm X 90cm boyutlarynda hazyrlanmy? olmalydyr.

- Poster ba?ly?y büyük harflerle yazylmalydyr.

- Bir sonraki satyra yazarlar, unvanlary, çaly?tyklary kurum yazylmalydyr.

- Posterler, ara?tyrma makalesi ise, metinde Amaç/Yöntem/Bulgular/Sonuçlar yer alacak ?ekilde hazyrlanmalydyr.

- Posterlerde metin içinde dipnotlandyrma yöntemi ile kaynak kullanylmasy yerinde olacaktyr.

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.