Davet

Sevgili Katylymcylar,

23-25 Haziran 2014 tarihleri arasynda Yzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Evde Bakym Merkezi’nce düzenlenecek olan “3. Evde Bakym Hem?ireli?i Kursu” na sizleri davet etmekten büyük onur ve ?eref duymaktayyz.

Bilindi?i gibi typ ve teknolojideki geli?melerin sonucunda beklenen ya?am süresi uzamaktadyr. Evde bakym insanlaryn daha etkin ve ba?ymsyz bir ?ekilde ya?amlaryny sürdürmeyi sa?layan büyük bir hizmettir. Evde bakym, tüm insanlaryn temel bir hakkydyr.

Evde bakym hizmetlerinin geli?tirilmesinde ekip çaly?masynyn yany syra birlikte bilgi ve deneyimlerimizi payla?mak evde hasta bakymyna katky sa?layacaktyr. Sizleri evde bakym hizmetleri ile ilgili dü?üncelerinizi, fikirlerinizi ve deneyimlerinizi payla?mak üzere Yzmir’e davet etmek istiyoruz.

Ylginize te?ekkür ederek Yzmir’in e?siz kültürel miraslary, seçkin Akdeniz mutfa?y ve güzel yaz etkinlikleriyle sizleri aramyzda görmeyi umut ediyoruz.

 

Saygylarymla,

Prof. Dr. Zuhal BAHAR

Kurs Ba?kany

  

 

 

 

 

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.