Sözel Bildiri Listesi İçin Tıklayınız

 

Poster Bildiri Listesi İçin Tıklayınız

Asistan bursu hakkında önemli duyuru!!!

Bilimsel Program

28. ULUSAL ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KONGRESİ

BİLİMSEL PROGRAM
9 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA
08:00
17:00
KAYIT
09:00
10:30
A SALONU B SALONU C SALONU D SALONU E SALONU
KURS-1 KURS-2 KURS-3 KURS-4 Yeterlilik kurulu
K-SADS-PL Eğitimi-I
Dr. Fatih Ünal
Asistanlar ve Uzmanlar için T-Grup uygulaması-I
Dr. Füsun Çuhadaroğlu
Pediyatrik Psikofarmakoloji: Klinik Uygulamada Temel Prensipler - I
Dr. Murat Coşkun
Adli Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Alanda Bilirkişi Olarak Karşılaşılan Zorluklar, Uygulamalar ve Değerlendirme İlkeleri
I- Mağdur Çocuk ile ilgili örnekler üzerinden ele alınması
Dr. Ayşen Coşkun
 
10:30
11:00
KAHVE ARASI
11:00
12:30
PANEL-1
Büyürken Travmatik Yaşantılar Karşısında Dayanıklılık
PANEL-2
Ruh Sağlığında Önemli Bir Yeti: Mentalizasyon
KURS-3 (DEVAM) PANEL-3
Ruh Sağlığını Güçlendirme
YETERLİK SINAVI
Oturum Başkanı:
Dr. Ayşe Rodopman Arman

Giriş
Dr. Ayşe Rodopman Arman

Dayanıklılık Bileşenleri ve Genetiğin Rolü
Dr. Gresa Çarkaxhiu Bulut

Zorlu Yaşam Koşulları ve Dayanıklılık
Dr. Herdem Aslan Genç

Dayanıklılığa Farklı Bir Açıdan Bakış: Travma Sonrası Büyüme Kavramı
Dr. Seheryeli Yılmaz

Oturum Başkanı:
Dr. Aynur Pekcanlar Akay

Mentalizasyonun Nörobiyolojisi
Dr. Ali Evren Tufan

Mentalizasyon ve Çocukluk Dönemi Travmatik Yaşantıları
Dr. Çiğdem Yektaş

Mentalizasyon ve Depresif Bozukluk
Dr. Sevay Alşen Güney

Mentalizasyon ve Anksiyete Bozuklukları
Dr. Yusuf Öztürk

Pediyatrik Psikofarmakoloji: Klinik Uygulamada Temel Prensipler - II
Dr. Murat Coşkun
Oturum Başkanı:
Dr Sema Tanrıöver Kandil, Dr Hatice Aksu
 
 
Ruh Sağlığını Güçlendirme ile İlgili Temel Kavramlar
Dr. Alişan Burak Yaşar

Ruh Sağlığını Güçlendirmeye Çocuk ve Ergen Penceresinden Bakış
Dr. Hatice Ünver

Ruh Sağlığını Güçlendirme Konusunda Sosyal Belirleyiciler
Dr. Okan Taycan

Ruh Sağlığını Güçlendirmede Farklı Sektör ve Disiplinlerin Rolü Neler Olabilir?
Dr. Bülent Coşkun

 
12:30
13:30 
ÖĞLE YEMEĞİ
13:30
14:45
AÇILIŞ TÖRENİ (SALON A)
15:00
16:30
KEYNOTE LECTURES PANEL-4
Gelişimsel Pencereden Psikopatolojik Bulgulara Bakış
PANEL-5
Tüm Yönleriyle Trikotillomani
PANEL-6
Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapötik Yaklaşımlar
PANEL-7
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Farklı Açılardan Bakış
HOW TO DEAL WITH CHILDHOOD OBESITY
Johannes Hebebrand

Oturum Başkanı:
Dr. Mücahit Öztürk

 
Oturum Başkanı:
Dr. Fatih Ünal
 

Gelişimsel Perspektiften Konuşma Gecikmesi
Dr. İbrahim Durukan

Gelişimsel Perspektiften Artikülasyon Sorunları
Dr. Yasemin Taş Torun

Gelişimsel Perspektiften Aşırı Hareketlilik
Dr. Mehmet Ayhan Cöngöloğlu

Gelişimsel Perspektiften Dikkati Sürdürme Güçlüğü
Dr. Hesna Gül

Oturum Başkanı:
Dr. Esra Güney
 

Trikotillomanide Temel Kavramlar ve Klinik Özellikler
Dr. Kemal Utku Yazıcı

Trikotillomani Etiyolojisinde Mevcut Kanıtlar Ne Düzeyde?
Dr. İpek Perçinel Yazıcı

Trikotillomanide Farmakolojik Tedavi Seçenekleri
Dr. Ali Bacanlı

Trikotillomanide Alışkanlığı Tersine Çevirme Terapisi
Dr. Serkan Süren

Oturum Başkanı:
Dr Vahdet Görmez

Vaka Örnekleri Üzerinden Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması
Dr. Vahdet Görmez

Bir Toplumsal Anksiyete Bozukluğu Vakasında Bilişsel Davranışçı Terapi
Dr. Erdem Ertaş

Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Vakasında Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulaması
Psk. Hülya Akkaya / Dr. Senem Başgül

Oturum Başkanı:
Dr Yasemin Yulaf, Dr. Selma Tural Hesapçıoğlu
 

DEHB ve Sosyal Biliş: Farmakolojik Tedavinin Etkisi ve Güncel Veriler
Dr. Sezen Köse

DEHB ve Obezite: DEHB’nin Farklı Klinik Görünümleri
Dr. Burcu Özbaran

DEHB’li Erişkin Olmak
Dr. Bülent Kayahan

16:30
17:00
KAHVE ARASI
17:00
18:30
WORKSHOP
THE ART OF WRITING A SCIENTIFIC ARTICLE AND HOW TO PUBLISH IT”
PANEL-8
Farkında Olmadığımız Zihinsel İşlevlerimiz: Otomatik Düşünceler
PANEL-9
Psikoz için Risk Grupları ve Psikozu Önleme**
KURS - 1 (DEVAM)
K-SADS-PL Eğitimi-II
KURS- 2 (DEVAM)
Adli Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Alanda Bilirkişi Olarak Karşılaşılan Zorluklar, Uygulamalar ve Değerlendirme İlkeleri
II-Suça sürüklenmiş çocuk ve ceza ehliyeti ile ilgili değerlendirme ve raporlandırma
 
Oturum Başkanı:
Dr. Neslihan İnal Emiroğlu

How is a good article written? (İyi Bir Makale Nasıl Yazılır ve Nasıl Yayınlanır?)
Dr. Neslihan İnal Emiroğlu

How is a good article published? (İyi Bir Makale Nasıl Yayınlatılır?)
Dr. Johannes Hebebrand

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Etkinliğidir)

Oturum Başkanı:
Dr. Runa Uslu
 

Otomatik Düşüncelere Gelişimsel Perspektiften Bakış
Dr. Muhammed Tayyib Kadak

Anksiyete ve Depresyonda Otomatik Düşüncelerin Önemi ve Değerlendirilmesi
Dr. Abdurrahman Cahid Örengül

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Otomatik Düşüncelerin Değerlendirilmesi
Dr. Alperen Bıkmazer

Çocuklarda Olumsuz Otomatik Düşüncelere Müdahale
Dr. Mahmut Cem Tarakçıoğlu

Oturum Başkanı:
Dr. Neşe Perdahlı Fiş
 

Psikoz için Klinik Risk Gruplarının Tanımlanması
Dr. Funda Gümüştaş

Psikoz Açısından Ailesel Risk Gruplarında Bilişsel Yetilerin Değerlendirilmesi
Dr. Gözde Yazkan Akgül

Psikoz Önlenebilir mi? Farmakolojik ve Psikososyal Müdahaleler
Dr. Neşe Perdahlı FİŞ

Dr. Fatih Ünal Dr. Ayşen Çoşkun
10 MAYIS 2018 PERŞEMBE
07:30
08:30
  Sözel Bildiriler - 1
Detaylı Program İçin Tıklayınız
Sözel Bildiriler - 2
Detaylı Program İçin Tıklayınız
Sözel Bİldiriler - 3
Detaylı Program İçin Tıklayınız
 
08:30
10:00
UZMANLA BULUŞMA-1 PANEL-10
İnsanoğlunun Yarattığı Dünya: Sanal Dünya
PANEL-11
Ergenlikte Ödül Sistemi
KURS - 3 (DEVAM)
Pediyatrik Psikofarmakoloji: Klinik Uygulamada Temel Prensipler ve Özel Hasta Gruplarında Psikofarmakoloji - II
KURS - 4  (DEVAM)
Asistanlar ve Uzmanlar için T-Grup uygulaması-II
Guilherme Polanzyck
 

Oturum Başkanı:
Dr. Ayhan Cöngöloğlu

Oturum Başkanı:
Dr. Neşe Perdahlı Fiş
 

İnternet Devrimi ve Ergen Beyni
Dr. Nurullah Bolat

“Çevrimiçi Ben” - “Online Self Disclosure”
Dr. Hatice Gözde Akkın Gürbüz

Sanal Yaşamlar, Gerçek Sorunlar: Sosyal Medya Kullanımının Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri
Dr. İrem Hamamcıoğlu Yanardöner

Sanal Dünyanın Ergenin Ruhsal İyilik Hali Üzerindeki Olumlu Etkileri
Dr. Mine Elagöz Yüksel

Oturum Başkanı:
Dr. Hasan Kandemir, Dr. Mustafa Küçükköse
 

Ergenlikte Ödül Sisteminin Gelişimi: Fırsatlar
Dr. Ömer Başay

Ergenlikte Ödül Sisteminin Gelişimi: Olumsuzluklar
Dr. Ahmet Büber

Dr. Murat Coşkun

Dr. Füsun Çuhadaroğlu

10:00
10:30
KAHVE ARASI
10:30
12:00
KEYNOTE LECTURES KEYNOTE LECTURE PANEL-12
Otizm Spektrum Bozukluğunda Yeni Bulgular Var mı?
PANEL-13
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uygulamalarında Önemli Bir Sınır İhlali Alanı: Diyet Tedavileri
PANEL-14:
Otizm Spektrum Bozukluğunda Az Bilinen Kavramlar 
Guilherme Polanzyck
 

Oturum Başkanı:
Dr. Eyüp Sabri Ercan

Guidelines for Managing Eating Disorders
Maeve Doyle
 

Oturum Başkanı:
Dr. Elvan İşeri

Oturum Başkanı:
Dr. Nahit Motovallı Mukaddes
 

Otizm Spektrum Bozukluğunda Genetik Değerlendirme ve Yapılan Çalışmalar
Dr. Işık Görker

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Tükürük Sialik Asit Düzeyleri
Dr. Esra Demirci

Otizm Spektrum Bozukluğunda Retina Sinir Lif Tabakasının Değerlendirilmesi
Dr. Abdullah Bozkurt

Otizm Spektrum Bozukluğunda İkinci Kuşak Antipsikotikler: Etkinlik ve Tolerabilite
Dr. Selma Tural Hesapçıoğlu

Otizm Spektrum Bozukluğunda Anne - Çocuk Psikiyatrik Semptom İlişkileri
Dr. Tuba Mutluer

Oturum Başkanı:
Dr. Murat Coşkun
 

Çocuk Psikiyatrisi ve Diyet
Dr. Handan Özek Erkuran

Nörogelişimsel Hastalıklar ve Beslenme
Dr. Önder Küçük

Otism Spektrum Bozukluğunda Diyet Tedavileri ile İlgili Sınır İhlalleri: Literatür Eşliğinde Bir Gözden Geçirme
Dr. Ferhat Yaylacı

Dikkar Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Diyet Tedavileri ile İlgili Sınır İhlalleri: Literatür Eşliğinde Bir Gözden Geçirme
Dr. Selçuk Özkan

(Sınır İhlalleri Komisyonu Etkinliğidir)

 

Oturum Başkanı:
Dr Burak Baykara
 

OSB’de Regresyon, Epilepsi ve Uyku Bozuklukları
Dr. Özalp Ekinci

OSB’de Gastrointestinal Sistem ile İlişkli Bulgu ve Bozukluklar
Dr. Özhan Yalçın

OSB ile İlişkili Nöropsikiyatrik Sendromlar ve Metabolik Bozukluklar
Dr. Serkan Güneş

12:00-13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00
14:15

UYDU SEMPOZYUMU 

Konu: Yaşam Boyu DEHB'de Tedavi İlkeleri & Komorbid Durumların Tedavisi

Program:

·         Yaşam Boyu DEHB'de Tedavi İlkeleri -  Prof. Dr. Eyüp Sabri Ercan

·         DEHB’de Komorbid Durumların Tedavisi – Prof. Dr. Nahit Motavallı Mukaddes

14:15
15:45
KEY NOTE LECTURES PANEL-15
Otizm Spektrum Bozukluğunda Belirteçler
PANEL-16
Hızlı ve Etkin Bir Psikoterapotik Müdahale Yöntemi: EMDR
PANEL-17
Konsültasyon Liyezon Perspektifinden Kronik Hastalıklarda Dayanıklılık
PANEL-18
İnternetin Kullanımı Problemli Olduğunda
Stephan Eliez


Oturum Başkanı:
Dr. Füsun Çuhadaroğlu

 

Oturum Başkanı:
Dr. Özlem Özel Özcan
 

OSB’de Belirteçlerin İşlevi ve Belirteçlere Genel Bakış
Dr. Fatih Ünal

OSB ve Genetik Belirteçler
Dr. Dilek Ünal

OSB ve Metabolik Belirteçler
Dr. Kevser Nalbant

OSB ve İnflamatuar Belirteçler
Dr. Cihan Aslan

Oturum Başkanı:
Dr. Onur Burak Dursun, Dr Nurullah Bolat
 

EMDR’ye Teorik Bir Bakış
Dr. Cem Gökçen

Çocuk ve Ergen Yaş Döneminde EMDR: Stratejik farklılıklar ve Güçlükler. Çalışmamızın Ön Sonuçları
Dr. Mehmet Karadağ

Çocuk ve Ergen Yaş Döneminde EMDR etkili Bir Yöntem midir?
Dr. Deniz Namıduru

Oturum Başkanı:
Dr. Ali Güven Kılıçoğlu Dr. Ülkü Akyol Ardıç
 

Çocuk ve Ergenlerde Kanser ve Dayanıklılık
Dr. Ayşe Kutlu

Çocuk ve Ergenlerde Endokrin Hastalıklar ve Dayanıklılık
Dr. Sibel Durak

Çocuk ve Ergenlerde Gastrointestinal Hastalıklar ve Dayanıklılık
Dr. Şermin Yalın Sapmaz

Nörolojik Hastalıklarda Dayanıklılık
Dr. Özlem Önen

Oturum Başkanı:
Dr Muhammed Tayyip Kadak, Dr. Kemal Utku Yazıcı
 

İnternet Oyun Oynama Bozukluğu

Dr. Süleyman Çakıroğlu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda İnternet Bağımlılığı Prevelansı ve Prediktörleri
Dr. Özgür Önder Demirtaş

Problemli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık
Dr. Yağmur Gündüz

15:45
16:00
KAHVE ARASI
16:00
18:30

Türkiye Epidemiyoloji Çalışması: Türkiye’de Çocuk Ruh Sağlığı Bozukluklarının Sıklığı

Eyüp Sabri ERCAN: Türkiye’de Çocuk Ruh Sağlığı Bozukluklarının Sıklığı

Ali Evren TUFAN: Türkiye Epidemiyoloji Çalışması : Metadoloji
 
Ülkü AKYOL ARDIÇ: Dikkkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Epidemiyolojisi
 
İpek PERÇİNEL YAZICI: Davranım Bozukluğu ve Karşı Olma Karşı Gelme Bozukluğu Epidemiyolojisi
 
Gül KARAÇETİN: Duygudurum Bozuklukları Epidemiyolojisi
 
Tuba MUTLUER: Anksiyete Bozuklukları Epidemiyolojisi
17:30-18:30: BASIN TOPLANTISI
ESCAP BOARD MEETING: 16:00-18:00

18:30

GENEL KURUL
11 MAYIS 2018 CUMA
07:30
08:30
  Sözel Bildiriler - 4
Detaylı Program İçin Tıklayınız
Sözel Bildiriler - 5
Detaylı Program İçin Tıklayınız
Sözel Bildiriler - 6
Detaylı Program İçin Tıklayınız
 
08:30
10:00
UZMANLA BULUŞMA-2
KURS - 5
Anne-Bebek Etkileşimi Çok Eksenli Değerlendirme -I (ABEÇED)
Akılcı İlaç Kullanımı KURS - 6
Terapi Sürecinde ve Rutin Klinik Yaklaşımda Psikoeğitim-I
ESCAP BOARD MEETING: 9:00-12:30
Guilherme Polanzyck

Oturum Başkanı:
Dr. Osman Sabuncuoğlu

Dr. Koray Karabekiroğlu
  Dr. Vahdet Görmez
10:00
10:30
KAHVE ARASI
10:30
12:00
KEYNOTE LECTURES   PANEL-20
Erken Çocukluk Döneminde Medya ve Çocuklar
KURS - 7 
Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapileri -I
ESCAP BOARD MEETING: 9:00-12:30
Guilherme Polanzyck
 

Oturum Başkanı:
Dr. Türkay Demir

  Oturum Başkanı:
Dr. Cem Gökçen, Dr. İpek perçinel Yazıcı

Teknoloji Ortamının Öğrenme ve Geliştirme Üzerindeki Rolü
Dr. Ümit Işık

Erken Çocukluk Döneminde Televizyon ve Dokunmatik Ekranlardan Öğrenme
Dr. Burak Açıkel

Görsel Medya ve Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi
Dr. Necati Uzun

Daha Kaliteli Bir Gelişim için Etkin Medya Tabanlı Araçlar
Dr. Abdulbaki Artık

Dr. Alp Karaosmanoğlu
12:00
13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00
14:30
PANEL-21
Dayanıklılık ve Psikiyatrik Bozukluklar
PANEL-22
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde EKT Uygulamasının Yeri
PANEL-23
Beyinde bir Mikrodevre “Çalışma Belleği”
KURS - 7  (DEVAM)
Çocuk ve Ergenlerde Şema Terapileri -I

ESCAP GENERAL ASSEMBLY: 14:00-14:00-17:00

Oturum Başkanı:
Dr. Pınar Vural
 

Nörogelişimsel Süreçte Dayanıklılık
Dr. Betül Mazlum

Öğrenme Güçlüklerinde Psikolojik-Toplumsal ve Bilişsel Dayanıklılık
Dr. Sennur Zaimoğlu

Çocuk ve Ergenlerde DEHB’de Dayanıklılığı Etkileyen Olumlu ve Olumsuz Etkenler
Dr. Arzu Önal Sönmez

Oturum Başkanı:
Dr. Ayşen Coşkun

Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı Taslağında EKT uygulamasına ilişkin öneriler
Dr. Ayşen Coşkun

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğinde EKT uygulamaları
Dr. Gül Karaçetin

Diğer ülkelerde çocuk ve ergen psikiyatrisinde EKT uygulamaları
Dr. Çilem Bilginer

Çocuk ve ergen psikiyatrisinde EKT uygulamalarında etik ilkeler
Dr. Işık Karakaya

Oturum Başkanı:
Dr. Caner Mutlu, Dr Koray Kara
 

Çalışma Belleğine Nöroanatomik ve Nörofizyolojik Bir Bakış
Dr. Serhat Türkoğlu

Disleksi ve Çalışma Belleği: Fonolojik Döngü Defisitinin En Belirgin Klinik Yansıması
Dr. Fatih Hilmi Çetin

Çalışma Belleği ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu: Etyopatogenezde Gizli Kalmış Gerçek Aktör Olabilir mi?
Dr. Yaşar Tanır 

Otizm Spektrum Bozukluğu ve Çalışma Belleği: Bilinenler ve Ufukta Görünenler
Dr. Serdar Karatoprak

DR. Alp Karaosmanoğlu
14:30
15:00
KAHVE ARASI
15:00
16:30
Otizm ve DEHB
Güncel gelişmeler ışığında tanıdan tedaviye
KONFERANS  PANEL-24
Zor Durumlara Müdahalede Poliklinik Hizmetleri: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
PANEL-25
Evlat Edinme
ESCAP GENERAL ASSEMBLY:  14:00-14:00-17:00
Nahit Motovallı Mukaddes
Eyüp Sabri Ercan
Oturum Başkanı:
Dr. Osman Sabuncuoğlu
 

Dayanıklılık: Gelişimden Mesleğe
Dr. Füsun Çuhadaroğlu

 

Oturum Başkanı:
Dr. Ayşe Rodopman Arman

Cinsel Kimliğinden Hoşnut Olmayan Çocuklara Yönelik Psikiyatri Hizmetleri: Marmara Üniversitesi Örneği
Dr. Burcu Ayaz

Sığınmacı ve Mülteci Çocuklara Yönelik Psikiyatri Hizmetleri: Marmara Üniversitesi Örneği
Dr. Veysi Çeri

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Acil Psikiyatri Hizmetleri: Marmara Üniversitesi Örneği
Dr. Onur Tuğçe Poyraz Fındık

Oturum Başkanı:
Dr. Meryem Özlem Kütük, Dr. Fırat Hamidi
 

Gelişimsel Dönemlere Göre Evlat Edinme
Dr. Ali Karayağmurlu

Evlat Edinilen Çocuklarda Ruh Sağlığı
Dr. İlyas Kaya

Evlat Edinildiği Gerçeğini Çocukla Nasıl Paylaşalım?
Dr. Nusret Soylu

17:00
18:30
KEYNOTE LECTURES PANEL-26
Yavaş Bilişsel Tempo (Sluggish Cognitive Tempo – SCT)
KURS - 5 (DEVAM)
Anne-Bebek Etkileşimi Çok Eksenli Değerlendirme -II (ABEÇED)
 Editörler Kurulu Toplantısı KURS - 6  (DEVAM)
Terapi Sürecinde ve Rutin Klinik Yaklaşımda Psikoeğitim-II
From normal grief to pathological mourning in children and adolescents: current data concerning clinic and interventions
Jean-Philippe Raynaud and Alexis Revet

Oturum Başkanı:
Dr. Elvan İşeri
Oturum Başkanı:
Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu
 

SCT Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna Eşlik Eden Yeni Bir Semptom Kümesi mi?

Dr. Burcu Kardaş

SCT’ye Beyin Görüntüleme ve Genetik Açısından Bir Bakış
Dr. Gül Ünsel Bolat

SCT Epidemiyoloji Çalışmaları
Dr. Akın Tahıllıoğlu

Dr. Koray Karabekiroğlu  Türkiye Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Editörler Kurulu Toplantısı Dr. Vahdet Görmez
18:30

İnteraktif panel
Hukuki haklarımız
Av. Abdullah Hızal

12 MAYIS 2018  CUMARTESİ
07:30
08:30
  Sözel Bildiriler - 7
Detaylı Program İçin Tıklayınız
Sözel Bildiriler - 8
Detaylı Program İçin Tıklayınız
Sözel Bildiriler - 9
Detaylı Program İçin Tıklayınız
 
08:30
10:00
KEYNOTE LECTURES PANEL-27
Özel Gereksinimli Çocuklar: Sorunlar, Neler Yapılabilir?
PANEL-28
Ergenlerde Yeme Bozuklukları
PANEL-29
Dayanıklılık Bağlamında Erken Dönem İlişkiler ve Nesiller Arası Aktarımı
PANEL-30
Çocuk ve Ergenlerde Madde Kullanım Bozuklukları
SERVICES IN CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY
Milica Pejović Milovančević

Oturum Başkanı:
Dr. Gül Karaçetin
Oturum Başkanı:
Dr. Şaziye Senem Başgül
 

Özel Gereksinimli Çocukların Mevcut Sorunları
Dr. Şaziye Senem Başgül

İş Koçluğu Projesi
Robert Cem Osborn

Özel Çocuklarda Spor
Dr. Duran Aslan / Muammer Can Demirci

Özel Eğitim Uygulamaları
Seyfettin Toraman
Rehberlik Araştırma Daire Başkanı
(Özel Gereksinimli Çocuklar Komisyonu Etkinliğidir)

Oturum Başkanı:
Dr. Devrim Akdemir
 

Yeme Bozukluğunda Güncel Yaklaşımlar
Dr. Cihan Aslan

Anoreksiya Nervosa Tanısı Olan Ergenlerde Sosyal İşlevsellik
Dr. Bilge Merve Kalaycı

Duygu Düzenleme, Duygu Tanıma, Duygu İfade Etme ve Empati Becerilerinin AN ile İlişkisi
Dr. Kevser Nalbant

Anoreksiya Nervoza Tanılı Hastalarda Şema Terapi Uygulamaları
Psk. Ece Ataman

Oturum Başkanı:
Dr. Koray Karabekiroğlu
 

Ebeveynlik ve Aile Dinamiklerinin Bebeğin Mizacına ve Dayanıklılığına Etkisi
Dr. Burcu Akın Sarı

Filisid ve Munchausen by Proxy Sendromunda Ebeveyn Özellikleri ve Aile Dinamikleri
Dr. Dilşad Foto Özdemir
(Bebek Ruh Sağlığı Komisyonu Etkinliğidir)

Oturum Başkanı:
Dr. Seher Akbaş, Dr. Arzu Çİftçi
 

Madde Kullanım Bozuklukları Risk Faktörleri
Dr. Deniz Yıldız

Madde Kullanım Bozukluğunda Eş Tanının Önemi
Dr. Tuğba Eseroğlu

Madde Kullanımını Engelleme ve Dayanıklılığı Arttırma
Dr. Arif Önder

Dayanıklılık Sonradan Geliştirilebilir mi?
Psk. Burcu Uysal

10:00
10:30
KAHVE ARASI
10:30
12:00
KEYNOTE LECTURES PANEL-31
İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu
PANEL-32
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Etyolojisinde Yeni Gelişmeler
PANEL-32 PANEL-34
Travma ve Çocuk

Refugee Children and Adolescents
Dimitris Anagnostopoulos

Oturum Başkanı:
Dr. Aynur Akay

Oturum Başkanı:
Dr. Gül Karaçetin

İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Ebeveyn Tutumunun İncelenmesi
Dr. Esra Bulanık Koç

İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu Olan Ergenlerde Psikiyatrik Eşhastalanım Varlığı ve Dürtüselliğin İncelenmesi
Dr. Melike Topal

Madde Kullanım Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerle İnternet Oyunu Oynama Bozukluğu Olanların Erken Dönem Uyumsuz Şemaları ile İntihar Olasılıkları Arasındaki İlişkinin Karşılaştırılması
Dr. Bedriye Özkan

Oturum Başkanı:
Dr Didem Öztop
 

Güncel Çalışmalar Işığında Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Etiyolojisinde Oksidatif Stres ve HPA Aksının Rolü
Dr. Yüksel Sümeyra Karagöz

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Etiyopatogenezinde Epigenetik MekanizmalarDr. Bürge Başay

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Mitokondriyal Disfonksiyon
Dr. Hakan Öğütlü

Oturum Başkanı:
Dr. Sibel Durak, Dr Nilfer Şahin
 

Serebellumun İşlevleri ve Çocukluk Çağı Psikopatolojilerinde Rolü
Dr. Aylin Özbek

Pediatrik Yaş Grubunda Beyin Yapılarının MRG üzerinde Volumetrik Değerlendirmesinin Stereolojik Yöntemle Gerçekleştirilmesi
Dr. Nüket Göçmen Mas

Serebellum ve Erken Başlangıçlı Şizofreni
Dr. Özlem Gencer Kıdak

Bipolar Bozuklukta Serebellar Hacimler: Farklı Bir Ölçüm Tekniğinden Elde Edilen Veriler
Dr. Burcu Serim Demirgören

Oturum Başkanı:
Ayşegül Yolga Tahiroğlu
 

Travmanın Nörobiyolojisi
Dr. Serhat Nasıroğlu

Travma Sonrası Stres ve Bellek Mekanizmaları
Dr. Ayşegül Yolga Tahiroğlu

Çocuk ve Ergen Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tedavisinde Bilişsel Davranışcı Terapi
Dr. Hatice Aksu

Mülteci Çocuk ve Ergenler
Dr. Perihan Çam Ray

12:00
13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
13:00
15:00
Ödüle aday sunumların yapılması
15:00
15:30 
Kapanış ve ödül töreni