Lütfen Facebook grubumuzu be?enin,
En güncel bilgilere sahip olun...

Dalyan Tekne Turu (Ücret: 50 TL)

Tekne Turu Programy
Dalyan limanyndan hareket
Dalyan Çamur banyosu Kaplycalary mola
Kaunos Kral mezarlarynda  foto?raf çekme

Kanal kenaryndaki Restaurantta ö?le yeme?i molasy
Kaunos Atik kentine yürüyü?
Dalyan kanalynda tekne gezisi
Dalyan Iztuzu Plajynda mola
Dalyan limanyna Dönü?

Tekne turuna katylmak için lütfen burayy tyklayarak formu doldurunuz

 

BYLYMSEL PROGRAM
12 KASIM 2015 PER?EMBE
13:30-17:00 Bilgi Güncelleme Oturumlary (Detaylar için tyklayynyz)
Cerrahi Hastasynda Beslenme
Ameliyathane AORN 2015 Güncellemelerinde Yeni Konular
Ruhsal ve Duygusal Yyili?e Giden Yol: Yenilenme, De?i?me, Affetme
Organ Transplantasyonu
17:30 - 18: 00

Filiz ÖDCE – Yzmir Ekonomi Üniversitesi& Dernek Ba?kany

Meryem YAVUZ van GIERSBERGEN – Ege Üniversitesi Hem?irelik Fakültesi Cerrahi Hastalyklary Anabilim Daly Ba?kany

Sevgi HATYPODLU - Kongre Onursal Ba?kany

Ayfer KARADAKOVAN - Ege Üniversitesi Hem?irelik Fakültesi Dekany

Dilek ÇAKIR UMAR - Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hem?ireleri Derne?i Tanytymy

18:00 - 19:00 Açyly? Konferansy
Konferans Ba?kany: Fethiye ERDYL
Çanakkale ve Hem?irelik
Sevgi HATYPODLU - Kongre Onursal Ba?kany
19:00 - 21:00 Ak?am Yeme?i
21:00 Sosyal Program - Stand up
Serkan KARAYSMAYLODLU-Kadyn Beyni- Erkek Beyni
 
13 KASIM 2015 CUMA
08:30 - 09:00 Konferans 2
Konferans Ba?kany: Sevgi HATYPODLU
Nanoteknoloji- Deniz ?ELYMEN
09:00 - 09:15 Tarty?ma
09:15 - 10:45 Konferans 3

Konferans Ba?kany: Fethiye ERDYL
10 Afrika Ülkesinde Ameliyathane Hem?ireli?i E?itimi - Kate WOODHEAD

10:45 - 11:00 Ansell Hero: Avrupa Hem?irelik Hizmetleri Ödülü 2015 - Ylknur YAYLA
   
11:00 - 11:30 Kahve Arasy 11:00 - 11:30
Delta Toplantysy - Ethicon
11:30 - 12:30 Panel 1- EORNA 2015 Temasy 

Panel Ba?kanlary: Filiz ÖDCE & Ykbal ÇAVDAR
Kesici Delici Alet Yaralanmalary - Fatma DEMYR KORKMAZ
Kesici Delici Alet Yaralanmalary Sonrasy Yapylmasy Gerekenler - Dilek ÇAKIR UMAR
Cerrahi Eldivende Antimikrobiyal Teknoloji ile Ameliyathanede Güvenlik- Erkan ÖZCAN  

12:30 - 13:30 Ö?le Yeme?i
13:30 - 14:30 Zyt Panel 
Panel Ba?kany: Özge UZUN & ?enay KAYMAKÇI
Tek Kullanym- Nadiye ÖZER
Yeniden Kullanym- Özgül KARAYURT
Resterilizasyon ve Tek Kullanymlyk Cerrahi Aletler - Tuna BEKTA? -U?ur GÖKÇEK Johnson & Johnson
14:30 - 15:30  Panel 3 (Salon A) Ameliyathane  Panel 4 (Salon B) Servis

Ameliyathanede Hasta Güvenli?i
Panel Ba?kanlary: Nevin KANAN & Nadiye ÖZER
Elektrocerrahide Hasta Güvenli?i - Ümmü YILDIZ FINDIK
Hasta Pozisyonlaryna Ba?ly Dü?melerin Önlenmesi- Eda DOLGUN
Normotermi- Serpil YÜKSEL

Hyzlandyrylmy? Yyile?me Protokolleri
Panel Ba?kanlary: Güler AKSOY & Fatma ETY ASLAN
Hyzlandyrylmy? Yyile?me Protokolleri Nedir? - Fatma ETY ASLAN
Kardiyovasküler Cerrahide Hyzlandyrylmy? Yyile?me Protokolleri- Fatma CEBECY
Kolorektal Cerrahide Hyzlandyrylmy? Yyile?me Protokolleri- Fatma VURAL
15:30 - 16:00 Kahve Arasy 15:30-16:00
Delta Toplantysy - Ethicon
15:30 - 17:00  Panel 5 (Salon A) Ameliyathane Panel 6 (Salon B) Servis 
Ameliyathanede Çaly?an Güvenli?i: Sa?lykly Çaly?ma Ortamy
Panel Ba?kanlary: Neriman AKYOLCU & Türkan ÖZBAYIR
Sa?lykly Y?yeri- Sevinç TA?TAN
Stresle Ba?a Çykmak- Azize KARAHAN
Zor Ynsanlarla Çaly?mak-Melek Serpil TALAS
Özel Durumlarda Cerrahi Hastasynyn Bakymy
Panel Ba?kanlary: Deniz ?ELYMEN & Ümmü YILDIZ FINDIK
A?yry ?i?manlyk Cerrahisi- Nuray AKYÜZ
Ya?ly Hastalarda Cerrahi-Sevil GÜLER DEMYR
Onkolojik Cerrahi- Dilek AYGYN
Ventrikül Destek Cihazly Hastanyn Bakymy-Kevser KARACABAY 
19:00 - 21:30 Ak?am Yeme?i
Serbest Gece
 
14 KASIM 2015 CUMARTESY
08:30 - 09:30 Detayly Sözel Bildiri Listesi Yçin Tyklayynyz
Sözel Bildiri Oturumu 1
(Salon A)
Sözel Bildiri Oturumu 2
(Salon B)
Sözel Bildiri Oturumu 3  
(Salon C)
Sözel Bildiri Oturumu 4
(Salon D)
Sözel Bildiri Oturumu 5
(Salon E)
Oturum Ba?kanlary: Fatma VURAL & Sultan ÖZKAN Oturum Ba?kanlary: Yeliz CYDERCY & Yazile SAYIN Oturum Ba?kanlary: Elif DYRYME?E & Sonay BALTACI GÖKTA? Oturum Ba?kanlary: Özlem BYLYK & Nurten TA?DEMYR  Oturum Ba?kanlary: Aylin DURMAZ EDEER & Selda KARAVELY
Detayly Sözel Bildiri Listesi Yçin Tyklayynyz
09:30 - 10:00 Konferans 4- Y? Gücü Planlama
Konferans Ba?kany: Nalan ÖZHAN ELBA?
Hem?ire Eksikli?i - Özge UZUN
10:00 - 11:00 Panel 7- Cerrahi Hasta Bakymynda Kanyta Dayaly Uygulamalar
  Panel Ba?kanlary: Fatma DEMYR KORKMAZ & Azize KARAHAN
Enfeksiyonun Önlenmesinde Kanyta Dayaly Uygulamalar- Sevban ARSLAN
Derin Ven Trombozunun Önlenmesinde Kanyta Dayaly Uygulamalar- Elif DYRYME?E
Yara Bakymynda Kanyta Dayaly Uygulamalar- Aylin DURMAZ EDEER
11:00 - 11:30  Kahve arasy
11:30 - 12:30 Panel 8 - ?iddeti Önleme 
 

Panel Ba?kanlary: Güler AKSOY & Ayfer ÖZBA?
Ykna ve Müzakere Teknikleri - Burcu GÜNERY ÇANGARLI
Çaty?ma Yönetimi - Gülem ATABAY

12:30 - 13:30 Ö?le Yeme?i
13:30 - 14:30 Panel 9 (Salon A) Ameliyathane Panel 10 (Salon B) Servis

AORN 2015 Güncellemeleri Panel Ba?kanlary: Özgül KARAYURT & Fatma CEBECY
Aseptik Uygulamalar - Filiz ÖDCE
Hasta ve Çaly?an Güvenli?i - Selda KARAVELY
Hasta Bakymy & Sterilizasyon/ Dezenfeksiyon - Yeliz CYDERCY

Bakym Paketleri
Panel Ba?kanlary: Nurhan BAYRAKTAR & Emel YILMAZ
Bakym Paketi Nedir? - Yazyle SAYIN
Ventilatör Bakym Paketi - Aliye OKGÜN ALCAN
Santral Venöz Kateter Bakym Paketi - Yasemin ALTINBA?
14:30 - 15:00 Kahve arasy
15:00 - 16:00 Panel 11- Hem?irelikte Teknolojinin Kullanymy
  Panel Ba?kanlary: Melek SERPYL TALAS & Dilek AYGYN
Üniversite Hastanesi Örne?i- Zonguldak- Nurten TA?DEMYR
Devlet Hastanesi Örne?i -Yzmir- Gülçin YNANÇ
Özel Hastane Örne?i-Ystanbul- Gönül ESER METE
16:00 - 17:00  Panel 12 (Salon A) Servis  Panel 13 (Salon B) Ameliyathane
  Hasta Bakymynda Tamamlayycy Uygulamalar 
Panel Ba?kanlary: Nalan ÖZHAN ELBA? & Dilek ÇAKIR UMAR
Çigong- Refika YAZGAÇ
?iyatsu- Adalet KOCA KUTLU

Ameliyathanede Çevre Güvenli?i
Panel Ba?kanlary: Sevinç TA?TAN & Sevban ARSLAN
Atyk Güvenli?i- Sultan ÖZKAN
Yklimlendirme- Sonay BALTACI GÖKTA?
Kimyasal Madde Güvenli?i- Dilek ÇEÇEN

 

17:00 -18:00 Akylcy Ylaç Sunumu  Yelda CANDAN DÖNMEZ
19:00 - 21:00 Ak?am Yeme?i
21:00 Sosyal Program - Akademisyenler Orkestrasy

BYLGY GÜNCELLEME OTURUMLARI

CERRAHY HASTASINDA BESLENME
Kurs Koordinatörleri: Neriman AKYOLCU & Nadiye ÖZER
13.30-13.40 Tany?ma
13.40-14.25 Beslenme Durumunun De?erlendirilmesi/ Tanylanmasy- Ayfer ÖZBA?
14.25-15.10 Cerrahi Hastasynda Enteral Beslenme- Ykbal ÇAVDAR
15.10-15.30 Kahve Arasy
15.30-16.15 Cerrahi Hastasynda Parenteral Beslenme- Nuray AKYÜZ
16.15-17.00 Cerrahi Hastasynda Beslenmede Güncel Yakla?ymlar- Tuluha AYODLU
17.00 Kapany?

 

AMELYYATHANE HEM?YRELYDYNDE GÜNCEL UYGULAMALAR 2015 AORN ÖNERYLERY

Kurs Koordinatörleri: Nevin KANAN & ?enay KAYMAKÇI
13.30-13.40 Tany?ma
13.40-14.25 Ylaç Güvenli?i-Emel YILMAZ
14.25-15.10 Yabancy Cisim Unutulmasynyn Önlenmesi -Türkan ÖZBAYIR
15.10-15.30 Kahve Arasy
15.30-16.15 Bula?ycy Enfeksiyonlaryn Önlenmesi-Yelda CANDAN DÖNMEZ
16.15-17.00 Radyasyona Maruz Kalmanyn Önlenmesi-Nurdan GEZER
17.00 Kapany?

 

RUHSAL VE DUYGUSAL YYYLYDE GYDEN YOL: YENYLENME, DEDY?ME, AFFETME

Kurs Koordinatörleri: Fatma DEMYR KORKMAZ & Adalet KOCA KUTLU
13.30-13.45 Tany?ma-Isynma
13.45-14.30 Ruhsal ve Duygusal Yyilik Hali -  ?eyda DÜLGERLER
14.30-15.15 Yenilenme, De?i?me ve Afettme Kavramlary - ?eyda DÜLGERLER
15.15-15.30 Kahve Arasy
15.30- 16.15 Ruhsal ve Duygusal Yyili?e Giden Yol: Yenilenme, De?i?me, Affetme Egzersizleri- Esra ENGYN
16.15-17.00 Ruhsal ve Duygusal Yyili?e Giden Yol: Yenilenme, De?i?me, Affetme Egzersizleri- Esra ENGYN
17.00 Kapany?

 

 ORGAN TRANSPLANTASYONU
Kurs Koordinatörleri: Özge UZUN & Özgül KARAYURT
13.30-13.40 Tany?ma
13.40-14.25 Dünyada ve Türkiye’de Organ Transplantasyonunun Durumu
- Türkiye’de Organ Transplantasyonu Sistemi
- Organ Transplantasyonu Hem?iresinin Rolü Yaprak SARIGÖLORDYN

14.25-15.10 Organ Transplantasyonun Yasal,  Etik ve Dini Boyutu -Özlem BYLYK
15.10-15.30 Kahve Arasy
15.30-16.15 Karaci?er ve Böbrek Transplantasyonu Alycysynyn Ameliyat Öncesi Hazyrly?y ve Bakymy- Aylin DURMAZ EDEER
16.15-17.00 Karaci?er ve Böbrek Transplantasyonu Alycysynyn Ameliyat Sonrasy Bakymy ve E?itimi- Özge PEKYN Y?ERY
17.00 Kapany?

Dukan Diyeti Karatay Diyeti Hamilelik Belirtileri Protez Saç ba? a?rysy Göbek eritme göbek eritme hareketleri Maranki hocanyn buldu?u alkali diyeti bir çok insan tarafyndan uygulanmakta ve çok ciddi olumlu sonuçlar alynmaktadyr. York testi

Ça?ymyzyn en yaygyn rahatsyzlyklaryndan bel a?rysy tedavisi için en güncel bilgilere ula?mak için bitkisel tedavi ansiklopedimize bakyn.