KONUŞMACI DİZİNİ

BİLGİÇ Ayhan, Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya.

BLOK Elisabet, M.D./Ph.D. Candidate, Erasmus University Medical Centre, Department of Child and Adolescent Psychiatry & Department of Radiology and Nuclear Medicine, Rotterdam.

ÇIKILI UYTUN Merve, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

DEMİRCİ Esra, Doç. Dr., Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri.

EREN KOÇAK Emine, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Ankara.

GÜLÖKSÜZ Sinan, Assoc. Prof., Maastricht University Medical Center, Department of Psychiatry and Neuropsychology, Maastricht.

İNAL Neslihan, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir.

KARABEKİROĞLU Koray, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun.

KOÇAK Orhan Murat, Prof. Dr., Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

ÖNER Özgür, Prof. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.

SULERI Anna, M.D./Ph.D. Candidate, Erasmus University Medical Centre, Department of Child and Adolescent Psychiatry & Department of Radiology and Nuclear Medicine, Rotterdam.

UYGUN Sabide Duygu, Öğr. Gör. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

ÜNAL Dilek, Dr. Öğr. Üyesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara.

WHITE Tonya, Assoc. Prof., Erasmus University Medical Centre, Department of Child and Adolescent Psychiatry & Department of Radiology and Nuclear Medicine, Rotterdam.

YAZGAN Yankı, Prof. Dr., Güzel Günler Kliniği, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümü, İstanbul.

 

Etkinlik Tarihi 
11-12 Şubat 2022
 
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
www.motto.tc