Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

11 ŞUBAT 2022, CUMA

09:00-09:30
Açılış Konuşmaları
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D. Başkanı
Doç. Dr. Didem Behice ÖZTOP
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zehra AYCAN
Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
09:30-10:00
Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı Araştırma Ödülü Töreni
10:00-11:00
Konferans- Moderatör: Doç. Dr. Didem Behice ÖZTOP
Nörobilimin Ruh Sağlığı Anlayışımıza Katkıları
Konuşmacı: Prof. Dr. Emine EREN KOÇAK
11:00- 11:15
Kahve Molası
11:15-12:30
Panel- Moderatör: Prof. Dr. Cem ATBAŞOĞLU
** Sunum dili İngilizce'dir.
11:15-11:40
Pediatric Population Neuroimaging and The Limits of Brain Plasticity
Konuşmacı: Tonya WHITE, Assoc. Prof.
11:40-12:05
Neurodevelopmental Trajectories in Children with Internalizing, Externalizing and Emotion Dysregulation Symptoms
Konuşmacı: Elisabet BLOK, M.D./Ph.D. Candidate
12:05:12:30
Maternal Immune Activation During Pregnancy: Long-term Effects on Brain Morphology in Late Childhood
Konuşmacı: Anna SULERI, M.D./Ph.D. Candidate
12:30-13:30
Öğle Arası
13:30-14:30
Konferans- Moderatör: Doç. Dr. Esra YÜRÜMEZ
Psikiyatrik Bozukluklarda Çevresel Etkenlerin Rolü: Exposome Paradigması
Konuşmacı: Doç. Dr. Sinan GÜLÖKSÜZ
14:30-15:00
Kahve Molası
15:00-17:00
Panel- Çocuk ve Ergen Psikopatolojilerinde Nörobilim
Moderatör: Prof. Dr. Birim Günay KILIÇ
15:00-15:30
Çocuk ve Ergen Psikopatolojilerinde Nöroanatominin Rolü
Konuşmacı: Doç. Dr. Merve ÇIKILI UYTUN
15:30-16:00
Çocuk ve Ergen Psikopatolojilerinde Nöromodülatörlerin Rolü
Konuşmacı: Öğr. Gör. Dr. Sabide Duygu UYGUN
16:00-16:30
Çocuk ve Ergen Psikopatolojilerinde Hayvan Çalışmaları
Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Dilek ÜNAL
16:30-17:00
Çocuk ve Ergen Psikopatolojilerinde Nörobiyolojik Formülasyon
Konuşmacı: Prof. Dr. Koray KARABEKİROĞLU

12 ŞUBAT 2022, CUMARTESİ

09:00-11:00
Atölye Çalışması- Moderatör: Doç. Dr. Didem Behice ÖZTOP
Psikiyatri’de Bir Nörogörüntüleme Çalışmasının Hikayesi
Konuşmacı: Prof. Dr. Orhan Murat KOÇAK
11:15-12:15
Konferans- Moderatör: Prof. Dr. Birim Günay KILIÇ
Hayal Kırıklığı ile Umut Arasında: Psikiyatrik Nörobilim
 Konuşmacı: Prof. Dr. Yankı YAZGAN
12:15-13:15
Öğle Arası
13:15-15:15
Panel- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Alanında Nörobilim Çalışmaları
Moderatör: Prof. Dr. Neslihan İNAL
13:15-13:45
Psikiyatride Epigenetik: Tanıdan Tedaviye
Konuşmacı: Doç. Dr. Esra DEMİRCİ
13:45-14:15
Otizmde Erken Belirtilerin Nörobiyolojisi
Konuşmacı: Prof. Dr. Özgür ÖNER
14:15-14:45
Nörobilim Kavşağında Çocuk ve Ergenlerde Duygudurum Bozukluklarının Geleceği
Konuşmacı: Prof. Dr. Neslihan İNAL
14:45-15:15
Nörobilim Araştırmalarında Tekrarlanabilirlik ve Doğru İstatistiksel Yorumlama için Pratik Yaklaşımlar
Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan BİLGİÇ
15:15-15:30
Kapanış
 

Etkinlik Tarihi 
11-12 Şubat 2022
 
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
www.motto.tc