Davetli Konuşmacılar

Nörobilimin Ruh Sağlığı Anlayışımıza Katkıları
Prof. Dr. Emine EREN KOÇAK
   
Pediatric Population Neuroimaging and The Limits of Brain Plasticity 
Tonya WHITE, Assoc. Prof.
   
Neurodevelopmental Trajectories in Children with Internalizing, Externalizing and Emotion Dysregulation Symptoms 
Elisabet BLOK, M.D./Ph.D. Candidate
   
Maternal Immune Activation During Pregnancy: Long-term Effects on Brain Morphology in Late Childhood
Anna SULERI, M.D./Ph.D. Candidate
   
Psikiyatrik Bozukluklarda Çevresel Etkenlerin Rolü: Exposome Paradigması
Doç. Dr. Sinan GÜLÖKSÜZ
   
Psikiyatri’de Bir Nörogörüntüleme Çalışmasının Hikayesi
Prof. Dr. Orhan Murat KOÇAK
   
Hayal Kırıklığı ile Umut Arasında: Psikiyatrik Nörobilim
Prof. Dr. Yankı YAZGAN