ÖDÜLLER

 TÜRKİYE SİNİR ve RUH SAĞLIĞI DERNEĞİ

“Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Araştırma Ödülü”

 

1990’dan bu yana Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanındaki özgün araştırmaları desteklemek amacıyla verilmektedir.

Başvuru Koşulları:

  1. Araştırma, Türkiye’de yapılan özgün bir araştırma olmalıdır. Ödüle başvuran birincil araştırmacı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
  2. Araştırma yayınlanmamış olabilir, ya da son üç yıl içinde yayınlanmış olmalıdır.
  3. Araştırmalar 10 alanda değerlendirilmektedir: 1) Özgünlük; 2) Araştırma sorusunun çocuk ruh sağlığı için önemi; 3) Hipotezlerin soruyu yanıtlamaya uygunluğu; 4) Araştırma deseninin hipotezleri yanıtlamaya uygunluğu; 5) Örneklemin uygunluğu; 6) Uygulamaların ve ölçeklerin uygunluğu;  7) İstatistiksel değerlendirmenin uygunluğu; 8) Bulguların aktarılmasının uygunluğu; 9) Tartışmanın yeterliliği; 10) Yazım dilinin kurallara uygunluğu ve anlaşılabilirliği.
  4. Ödüle başvuru dili Türkçe’dir. Araştırma yabancı dilde yayımlanmış ise başvuru için Türkçe’si yazılmalıdır. Yabancı dildeki yayın eklenmelidir.
  5. Araştırma yayımlanmamış ise başvuru Türk Psikiyatri Dergisi yazım koşullarına uygun bir makale biçiminde hazırlanarak yapılmalıdır.
  6. Başvuruda yazarların ad, soyad, unvan, görev ve çalışma adreslerini, telefon-faks numaralarını, e-posta adreslerini, çalışmanın yapıldığı yeri içeren ayrı bir kapak yazısı yer almalıdır.
  7. Başvuru 6 kopya olarak en geç 14 Ocak 2022 tarihine kadar aşağıda bildirilen adrese yalnızca telefon ihbarlı kargo ile ulaştırılmış olmalıdır. Başvurular e-posta ile yapılmamalıdır.
  8. Araştırma ödülünü kazanan araştırmanın yazarlarından en az bir tanesinin Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Sempozyumu’na katılması ve araştırmayı sunması zorunludur.
  9. Başvurular seçici kurul tarafından değerlendirilecektir
  10. Ödül belgesi ve ödül olan 2000 TL ile ilgili açıklama 11-12 Şubat 2022’de Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından “Nörobilim Penceresinden Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı” ana temasıyla çevrimiçi  gerçekleştirilecek olan 31. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Sempozyumu’nda yapılacaktır.

Başvuru Adresi

Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği

Kennedy Cad. 98/4, Kavaklıdere, Ankara

Sekreterlik: (0505) 231 9241